by Degree Admin

Sharepoint 2010 Custom MasterPage og CSS

I forbindelse med et prosjekt fikk jeg i oppdrag å sette opp en Sharepoint site til å bruke egen masterpage og css. Her er en gjennomgang av hvordan jeg gikk frem for å løse dette.

Begynn med å gå inn å Sharepoint Designer og klikk på Master Pages. Kopier v4.master og lim inn i samme område. Gi den nye kopien av v4.master et passende navn.

Gå deretter til All files => Style Library. Høyre klikk og velg New=>css og gi css filen et passende navn.

For å få muligheten for å velge hvilken master page siten skal peke mot må man aktivere noen features. Gå inn i site settings og Site collection features under Site Collection Administration. Aktiver Sharepoint Server Publishing Infrastructure. Deretter går man inn på Manage site features under Site Actions og aktiverer Sharepoint Server Publishing.

Nå har noen nye valg dukket opp i site settings. Klikk på Master page under Look and Feel. Endre Site Master Page og System Master Page til å peke mot den master pagen som ble opprettet i Sharepoint Designer og klikk OK. Siten bruker nå den nye masterpagen.

Gå tilbake til Sharepoint Designer og gå inn på Master Pages. Klikk på den nye masterpagen og velg deretter edit file. Skriv inn følgende kodelinje inn i header tagen og pass på å legge den under PlaceHolderAdditionalPageHead => Sharepoint:DelegateControll tagen.

Hvis følgende filemelding dukker i Sharepoint Designer under edit file prosessen:
soap:Server was unable to process request. —> Value does not fall within the expected range, er det mulig at feilen ligger i configuring alternate access mapping. Gå til Sharepoint Central Administration => Application Management => Configure alternate access mappings. Her er det viktig at sharepoint siten peker til riktig path. Istedenfor f.eks localhost så skriv in path til siten.

PS: Husk å check inn og checke ut MasterPagen og CSS filen som brukes.