by Aage Andre

Access-feil i Sharepoint config-database i Sharepoint 2007

Vi gikk på ett problem med at vi ikke fikk startet search service etter installering av MOSS 2007.

Tydeligvis liker ikke WSS at man bruker FQDN(fully qualified domain name) i Sharepoint_Config databasen.

Kjapp fiks: Kjør i SQL Manager på config-databasen:
UPDATE Objects Set Name=’NETBIOS’ WHERE Id=(SELECT Id FROM Objects WHERE Name=’FQDN’)
(bytt ‘NETBIOS’ og ‘FQDN’ med servernavn etc)

Vi gutset på, men best practise er nok å kjøre en backup av databasen først 😉

by Degree Admin

Hva er nytt i Sharepoint 2010?

 • Stor oppdaterting av grensesnittet. Sharepoint benytter nå “Ribbons”. Hensikten er at Sharepoint skal bli så likt som andre Office applikasjoner som mulig.
 • Utvidede muligheter på “mysite”. Funksjoner som: Du kan se hva brukeren driver med, chatte, skrive meldinger og få oversikt over hvor brukeren plasserer seg i organisasjonen og blant de andre brukerne.
 • Bedre støtte for andre nettlesere. Microsoft har bygget opp denne funksjonaliteten med Ajax og ikke ActiveX.
 • Metadata er enklere å navigere i enn før. Du kan legge til nøkkelord, og navigere i disse via et hiarki som likner mapper. Dette, sammen med en unik id som følger dokumentet gjennom hele systemet, skal gjøre dem lettere å finne.
 • Bedre søk. Boolske parametre, fonetisk søk og rangering av søkeresultater er nå inkludert.
 • Fast Search for Sharepoint. Søkeserver i systemet gir Sharepoint smartere søk, med blant annet forhåndsvisninger, nøkkelord-forslag og forståelse for lingvistikk.
 • Enklere å lage sine egne “dashboards”; en slags hovedside for Sharepoint-brukerne. Før krevde dette koding. Nå er det mulig ved å dra og slippe elementer i en “dashboard-designer”.
 • Sharepoint 2010 inneholder også noe som heter Composites. Du kan via Sharepoint åpne for eksempel sql-databaser fra andre systemer. Du kan dermed endre og lagre dem i Sharepoint, og databasene oppdaterer seg. Sharepoint fungerer med andre ord som en redigerer for filer som kanskje kjører på andre eldre og mer kompliserte systemer.
 • “Embed” Excel dynamiske grafer. Grafer fra Excel vil holde seg oppdatert på siden.
 • Bedre lister. Mulighet for millioner av elementer i lister.
 • Business Connectivity Services. Interaksjon  med eksterne data på samme måte som SharePoint data.
 • Mickroblogging. Man kan lage egen blogg på egne områder eller for bedriften.
 • Støtte for content types på tvers av Site Collection, Web Applications, Farms og Multiple Farms.
 • Enterprise Content Management (ECM). Forbedring av dokumenthåndteringsystem. Mange nye funksjoner og større muligheter, både for brukere, administratorer, og utviklere. Unike dokument-ID`er, Document sets, taksonomi, metadata services og enda bedre Office integrasjon.
 • Arbeidsflyt har fått mange nye funksjoner. Designer arbeidsflyt kan bli pakket som en  .wsp fil for utrulling på andre sider. Både arbeidsflyt på sites og lister. Kan opprette arbeidsflyt i Visio. Kan også eksportere det ut i Sharepoint Designer for deretter å importere det inn til Visio igjen.
 • Visio services in SharePoint 2010. Visio 2010 har fått bedret funksjonalitet for å koble visio-diagrammer og figurer mot en eller flere datakilder. Visio services er en måte å dele disse diagrammene vha en browser – brukerne trenger ikke Visio-klienten.

by Degree Admin

Litt historie om utviklingen av Sharepoint

1997 – 1999

Før SharePoint  var det et produkt ved navn Site Server (og Site Server Commerce Edition) som inneholdt funksjoner som blant annet webinnhold og replikasjon, analyse av nettsted, tilpassning, indeksering / søk, dokumenthåndtering og e-handel. I 1998 annonserte Microsoft at neste versjon av Exchange, kodenavn Platinum, ville inkludere  Web Store som var designet for håndtering av dokumenter og web-innhold, samt e-post. Et nytt produkt, kodenavn Tahoe, ville styrke Platinum ved å innføre dokumenthåndtering via en teknologi kalt WebDAV ( Dokument redigering og versjonskontroll) og en forbedret indeksering / søkemotor. Kombinasjonen av Platinum og Tahoe ville være Microsofts neste generasjons meldingstjenester, samarbeid og dokumenthåndterings plattform.

2000 – 2001

I 2000 lanserte Microsoft Windows Server 2000 og SQL Server. Exchange Server 2000 ble også lansert. I oktober ble Tahoe beta 2 lansert med et nytt UI basert på Digital Dashboard Resource Kit. Produktnavnet ble SharePoint Portal Server 2001 (SPS 2001). Samme år kjøpte Microsoft leverandøren nCompass som drev med innholdsbehandlingssystemer, og omdøpte produktet til Content Management Server 2001 (CMS 2001). Microsoft lanserte også et gratis tilleggsprogram til Office 2000 ved navn SharePoint Team Services (STS) som gav webbaserte sammarbeidsfunskjoner.

2002 – 2003

I oktober 2003 ga Microsoft ut en ny versjon av Office – Office 2003 – og inkluderte nye oppgraderte SharePoint områder innenfor Office. STS ble omdøpt til Windows SharePoint Services (WSS), og ble en del av Windows Server 2003. Dette gav et samarbeidsområde og et “web part” grensesnitt bygget med ASP.NET. SPS v2  bygget på toppen av WSS og navngitt Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 (SPS 2003). SPS inneholdt indeksering / søk, tilpassning og forbedret ledelse.

2004 – 2006

CMS og SPS ble slått sammen og ASP.NET v2 som ble lansert i slutten av 2005 omfattet innebygde “webparts”. En felles funksjon for å utvikle oppgaver rundt ble introdusert – Windows Workflow Foundation (WinWF, “Workflows”). Akkurat som Windows SharePoint Services (WSS), ville WinWF bli et innebygd tilleggsprogram til Windows Server og gi en arbeidsflyts tjeneste som alle andre programmer kan bygge på. I 2005 kjøpte Microsoft Groove som er et peer-to-peer (P2P) team-basert samarbeids produkt som også inkluderer synkronisering av SharePoint-sites. Microsoft lanserte også Business Scorecard Manager 2005 (BSM 2005) med integrasjon mot SharePoint og i 2006 kjøpte de ProClarity som skal kjøre sammen med MOSS 2007 med avanserte BI muligheter.

by Degree Admin

Introduksjon til Sharepoint

Hva er Sharepoint?

SharePoint er Microsofts integrerte plattform som er laget for å optimalisere hvordan mennesker, innhold, prosesser og forretningsapplikasjoner skal fungere sammen. Med SharePoint kan man lage alt fra enkle samhandlingswebområder, til avanserte Intranett for virksomhetsstyring. SharePoint gir deg moderne nettbaserte løsninger for det interne og eksterne informasjonsarbeidet. Den gir deg mulighet til å bygge informasjonsløsninger som kan samhandle og integreres med andre applikasjoner. SharePoint inneholder omfattende funksjonalitet for innholdshåndtering, søk, arbeidsflyt og informasjonsdeling, og bidrar dermed til bedre samhandling og beslutninger. Microsoft SharePoint er en web-applikasjonsløsning som gjør det mulig å samhandle om informasjon og gjøre informasjon tilgjengelig.

De mest vanlige bruksområdene for Microsoft SharePoint er intranett, dokumentstyring, publikasjon av nyheter og egne ”sites” for prosjekter og arbeidsgrupper. Mange som benytter Microsoft SharePoint flytter fellesområder på filserver over til SharePointløsningen. Microsoft SharePoint brukes mye som intranettløsning, med nyheter, forum, bildearkiv, dokumentarkiv, ”min side” og mange av de andre mulighetene som finnes.

Hva er forskjellen på WSS og MOSS?

WSS (Windows SharePoint Services) er gratis og vil dekke veldig mange behov for en Intranett løsning. WSS må derimot tilpasses en god del for at dette skal bli en god Internett publiserings løsning.

Med MOSS (Microsoft Office SharePoint Server) må du ut med en lisens pris. MOSS har blant annet innebygd publiserings funksjoner for Internett. Her ligger også funksjoner som publisering, excel-tjenester, avansert og kraftig søk, muligheter for webskjema med InfoPath, ”MySite” (Din personlige side og hjemmeområde) m.m.