by Andreas

Sharepoint 2010 – backup og import av lister og libraries

En viktig funksjon i Sharepoint 2010 er muligheten for å eksportere lister og libraries på en enklere måte enn sP 2007. Dette er en bare en kjapp gjennomgang av hvordan du eksporterer en liste du har opprettet og deretter importere den i en annen instans av SP 2010.

Backup / export
Fra Sharepoint Central Administration
-> Backup and restore
-> Granular Backup :: Export a site or list
-> Velg Site (i mitt tilfelle var url kun “/”)
-> Velg liste (søk på navn, eksempel KUNDE), listen burde da vises
-> Gi den et navn, om du ønsker å dumpe alt av brukerinfo osv må du huke av Export full security. Jeg så ikke poenget med det i mitt tilfelle
-> Export All versions
-> Start Export

Dette gir deg to filer, en .CMP og en .EXPORT. CMP er den faktiske eksporten, mens .EXPORT kun er for logging.

Restore

Selv om export av lister kan gjøres via Central Administration må importen gjøres via Windows Powershell.
Start Sharepoint 2010 Management Shell (dette må kjøre under en bruker som har tilgang til SharePoint_Shell_Access, for eksempel administrator. Les mer om dette her )
-> “Import-SPWeb -Identity http://[din sharepointsite, for eksempel localhost] -Path [path til .CMP-filen som skal importeres]
..:: eksempel: Import-SPWeb -Identity http://localhost -Path “C:Sharepoint2010BackupCustomer.cmp”
-> En cmp.import-fil opprettes hvor status kan sjekkes.

Listene burde nå være tilgjengelige i Sharepoint.