by Njål

Laste opp store filer i IIS 7.0

For å laste opp store filer (eller f.eks. sende store bytearray’er via Web Services) inn til en Microsoft IIS server kreves det en liten tweak.

I IIS 6.0 holdt det å justere opp maxRequestLength parametren i web.config. I IIS 7.0 må man også legge til/endre under <system.webServer>. Eksempelet under tillater å laste opp filer som er 2 GB store (IIS 7.0 støtter ikke større mengder såvidt jeg vet).