by Andreas

Deployment av 3-parts assemblies i Sharepoint 2010

Om du har merket at de assembliene du legger inn referanser til i et Sharepoint-prosjekt i Visual Studio 2010 ikke blir med under deployment får du fremgangsmåten her.

Sharepoint baserer seg på at disse ligger i GAC (Global Assembly Cache), men de sendes ikke automatisk dit selv om du legger dem til i prosjektet (for eksempel for en webpart). Dette må du konfigurere i Package-elementet i prosjektet.

1. Lokaliser Package-mappen i prosjektet som deployes til Sharepoint. Åpne den og dobbelklikk på Package.package. Du får da opp en oversikt over hvilke deler packen som deployes inneholder (Features, project items etc).

2. Nede til venstre ser du tre elementer: Design, Advanced og Manifest. Trykk Advanced, og du får opp en liste hvor du kan legge til “Additional assemblies”. Her er det bare å trykke Add og navigere til de .dll-filene du vil at Visual Studio skal registrere i GAC ved Deploy.

Merk at det noen ganger feiler når du kjører Build / Deploy, og at dette skyldes en av assembliene som skal registreres i GAC. Det oppstår når Visual Studio skal fjerne den eksisterende .dll-filen fra GAC og den brukes av en annen prosess og dermed er låst. Løsningen er stort sett bare å kjøre Build / Deploy igjen..