by Degree Admin

Litt historie om utviklingen av Sharepoint

1997 – 1999

Før SharePoint  var det et produkt ved navn Site Server (og Site Server Commerce Edition) som inneholdt funksjoner som blant annet webinnhold og replikasjon, analyse av nettsted, tilpassning, indeksering / søk, dokumenthåndtering og e-handel. I 1998 annonserte Microsoft at neste versjon av Exchange, kodenavn Platinum, ville inkludere  Web Store som var designet for håndtering av dokumenter og web-innhold, samt e-post. Et nytt produkt, kodenavn Tahoe, ville styrke Platinum ved å innføre dokumenthåndtering via en teknologi kalt WebDAV ( Dokument redigering og versjonskontroll) og en forbedret indeksering / søkemotor. Kombinasjonen av Platinum og Tahoe ville være Microsofts neste generasjons meldingstjenester, samarbeid og dokumenthåndterings plattform.

2000 – 2001

I 2000 lanserte Microsoft Windows Server 2000 og SQL Server. Exchange Server 2000 ble også lansert. I oktober ble Tahoe beta 2 lansert med et nytt UI basert på Digital Dashboard Resource Kit. Produktnavnet ble SharePoint Portal Server 2001 (SPS 2001). Samme år kjøpte Microsoft leverandøren nCompass som drev med innholdsbehandlingssystemer, og omdøpte produktet til Content Management Server 2001 (CMS 2001). Microsoft lanserte også et gratis tilleggsprogram til Office 2000 ved navn SharePoint Team Services (STS) som gav webbaserte sammarbeidsfunskjoner.

2002 – 2003

I oktober 2003 ga Microsoft ut en ny versjon av Office – Office 2003 – og inkluderte nye oppgraderte SharePoint områder innenfor Office. STS ble omdøpt til Windows SharePoint Services (WSS), og ble en del av Windows Server 2003. Dette gav et samarbeidsområde og et “web part” grensesnitt bygget med ASP.NET. SPS v2  bygget på toppen av WSS og navngitt Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 (SPS 2003). SPS inneholdt indeksering / søk, tilpassning og forbedret ledelse.

2004 – 2006

CMS og SPS ble slått sammen og ASP.NET v2 som ble lansert i slutten av 2005 omfattet innebygde “webparts”. En felles funksjon for å utvikle oppgaver rundt ble introdusert – Windows Workflow Foundation (WinWF, “Workflows”). Akkurat som Windows SharePoint Services (WSS), ville WinWF bli et innebygd tilleggsprogram til Windows Server og gi en arbeidsflyts tjeneste som alle andre programmer kan bygge på. I 2005 kjøpte Microsoft Groove som er et peer-to-peer (P2P) team-basert samarbeids produkt som også inkluderer synkronisering av SharePoint-sites. Microsoft lanserte også Business Scorecard Manager 2005 (BSM 2005) med integrasjon mot SharePoint og i 2006 kjøpte de ProClarity som skal kjøre sammen med MOSS 2007 med avanserte BI muligheter.