by Degree Admin

Introduksjon til Sharepoint

Hva er Sharepoint?

SharePoint er Microsofts integrerte plattform som er laget for å optimalisere hvordan mennesker, innhold, prosesser og forretningsapplikasjoner skal fungere sammen. Med SharePoint kan man lage alt fra enkle samhandlingswebområder, til avanserte Intranett for virksomhetsstyring. SharePoint gir deg moderne nettbaserte løsninger for det interne og eksterne informasjonsarbeidet. Den gir deg mulighet til å bygge informasjonsløsninger som kan samhandle og integreres med andre applikasjoner. SharePoint inneholder omfattende funksjonalitet for innholdshåndtering, søk, arbeidsflyt og informasjonsdeling, og bidrar dermed til bedre samhandling og beslutninger. Microsoft SharePoint er en web-applikasjonsløsning som gjør det mulig å samhandle om informasjon og gjøre informasjon tilgjengelig.

De mest vanlige bruksområdene for Microsoft SharePoint er intranett, dokumentstyring, publikasjon av nyheter og egne ”sites” for prosjekter og arbeidsgrupper. Mange som benytter Microsoft SharePoint flytter fellesområder på filserver over til SharePointløsningen. Microsoft SharePoint brukes mye som intranettløsning, med nyheter, forum, bildearkiv, dokumentarkiv, ”min side” og mange av de andre mulighetene som finnes.

Hva er forskjellen på WSS og MOSS?

WSS (Windows SharePoint Services) er gratis og vil dekke veldig mange behov for en Intranett løsning. WSS må derimot tilpasses en god del for at dette skal bli en god Internett publiserings løsning.

Med MOSS (Microsoft Office SharePoint Server) må du ut med en lisens pris. MOSS har blant annet innebygd publiserings funksjoner for Internett. Her ligger også funksjoner som publisering, excel-tjenester, avansert og kraftig søk, muligheter for webskjema med InfoPath, ”MySite” (Din personlige side og hjemmeområde) m.m.